RUSDEENPL

Rozwój techniczny naszej cywilizacji przyczynia się do wyczerpywania światowych źródeł energii i surowców.
Przyczynia się także do znacznego wzrostu zanieczyszczenia atmosfery i reszty środowiska naturalnego.


By zapobiec degradacji Ziemi konieczne jest zwrócenie uwagi na zagadnienia recyklingu i utylizacji odpadów. Dbałość o otoczenie i poprawę stanu środowiska naturalnego regionu to obowiązek każdego obywatela, a w szczególności przemysłowców.

Eko Safe S.A jest organizacją zajmującą się odzyskiem i recyklingiem odpadów ropopochodnych – szczególnie szkodliwych dla środowiska naturalnego. Firma posiada zabudowany teren przemysłowy o powierzchni prawi 6 ha i rozwiniętą infrastrukturę logistyczną, która umożliwia odbiór odpadów niebezpiecznych od przedsiębiorców zdających sobie sprawę z obowiązku i konieczności poprawnej gospodarki odpadami.

Eko Safe współpracuje z dużą warsztatów i zakładów produkcyjnych na terenie woj. zachodnipomorskiego.